Hayati Yazıcı; ''Milyonları İlgilendiren Yeni Çay Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu''

AK Parti, çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren 'Çay Kanununda Değişiklik' öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Hayati Yazıcı; ''Milyonları İlgilendiren Yeni Çay Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu''

AK Parti, çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren 'Çay Kanununda Değişiklik' öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Hayati Yazıcı; ''Milyonları İlgilendiren Yeni Çay Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu''
20 Haziran 2022 - 23:57

Yeni Çay Kanunu Teklifinde büyük çabası ve imzası olan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milyonları ilgilendren teklifle ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

''Uzun süredir devam eden çalışmalarımızı tamamlayarak Çay Kanunu Teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunduk. Çalışmamız,Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi temsilcileri başta olmak üzere akademisyenler, üretici, sanayici, ihracatçı,sivil toplum kuruluşları ve sektörün tüm paydaşlarının katkısı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleriyle birlikte kanun teklifi haline getirilmiştir.

Bu çalışmalarda; iç talebi yerli üretimle karşılayacak şekilde çay sektörünün düzenlenmesi amacıyla, çayın üretimden tüketime tüm aşamalarının ekonomiye katkısının artırılması ve dünya piyasaları ile rekabet edebilecek seviyeye getirilmesine yönelik perspektif esas alınmıştır.

Yeni Çay Kanunu teklifimizle; çaydan marka ürünler oluşturabilmenin yasal zemininin güçlendirilmesi, dünya piyasalarında rekabet edebilecek konuma gelebilmesi için çayın kalitesini iyileştirici tedbirlerin alınması, üretici ve tüketici çıkarlarının korunması hedeflenmiştir.

Yaklaşık yetmiş yılı aşkın süredir fidan yenilemesi yapılmamış çok sayıda çay bahçesi bulunmaktadır. Teklifimizde, kaliteli ürün alınmayan çay bahçelerinin yenilenmesini teşvik edici düzenlemeler yer almaktadır.

Teklifimizde, ruhsatsız alanlarda yeni çay bahçesi açanlar ile uygun olmayan şekilde çayı işleyen ve pazarlayanlara, belirlenen çay alanları dışında yetkisiz çay alımı ve satımı yapanlara cezai yaptırımlar öngörülmektedir. Çay Kanunu Teklifimizde, lisanslı çay işletmeciliği tanımlanmakta, özel sektör çay işletmecilerinin faaliyetin kapsamına göre sınıflandırılmalarına ilişkin kurallar yer almaktadır.

Çay ürününün dikiminden yetiştirilmesine, toplanıp pazarlanmasına kadar tüm aşamaları kapsayan düzenlemeleri de içeren teklifimizde kayıtlılık, izlenebilirlik gibi verilerle üretim planlamasının yapılması, böylece arz ve talep dengesine göre etkin denetim öngörülmektedir.

2008’den bu yana sektörün tüm taraflarının bir araya gelmesiyle kurulan Ulusal Çay Konseyi, yaş çay fiyatının belirlenmesinde etkin bir hale getirilmekte, böylece paylaşımcı bir yaklaşımla üretici ve tüketici birlikte gözetilerek yaş çay alım fiyatında istikrar hedeflenmiştir.

Düzenleme ile çay tarımı yapılan tüm illerde mevcut ticaret borsalarında tescil edilen kuru çayın alım ve satımını yapabilmelerine olur verilmektedir.

Kuru çay ürünü elde edilme aşamasında açığa çıkan çay atıklarının, kuru çay ürünü dışında kullanabileceği alanlar, bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin uyması gereken kurallar ve sağlanması gereken koşullar da teklifimizle düzenlenmiştir. Teklif ile ayrıca çay atıklarının kaydı, toplanması, muhafazası, işlenmesi, değerlendirilmesi, pazarlanması ve gerektiğinde imhasına ilişkin düzen kuralı getirilmektedir.

Planlı tarımın en önemli uygulamalarından biri sözleşmeli tarımdır. Teklif ile çay sektörü, ‘sözleşmeli tarım’ kapsamına alınmaktadır. 

Hedefimiz; bu teklifin TBMM’de sağlanacak kıymetli katkıların sonucunda yasalaşmasıyla birlikte üretici ve tüketiciyi korumak, çayın Türk ekonomisi içindeki yerini güçlendirmek ve Türk çayını dünya markası haline getirerek dış pazarlardaki payını büyütmektir.

Çay Kanunu Teklifimizin başta Rize’miz olmak üzere bölgemiz, ülkemiz ve Milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.'' Dedi
 

 
 


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum